kontakt

Czym się zajmujemy

Wzrost efektywności przedsiębiorstwa, osiągany poprzez stabilny i dopasowany do potrzeb klienta rozwój środowiska IT, jest realizowany poprzez zaangażowanie specjalistów różnorodnych branż w:

 1. Świadczenie usług integracyjnych i serwisowych w zakresie IT

Koszyk oferowanych produktów informatycznych jest coraz bogatszy i niemal każdy klient posiada ich całą gamę. Jednak często efekty wdrożeń systemów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów skali całej firmy. Najczęstszą przyczyną jest pominięcie podczas wdrożeń procesów integracyjnych. Wysokie koszty informatyki wynikają z reguły z braku u klienta własnych zasobów integrujących posiadane systemy informatyczne. Regułą jest stosowanie specjalizowanych interfejsów zamiast ustandaryzowanych z wykorzystaniem własnej struktury wymiany danych.

Dopiero posiadanie takiej struktury pozwala na:

 • Szybkie określenie stanu bieżącego w skali całego przedsiębiorstwa
 • Szybkie określenie trendów, prognoz w skali całego przedsiębiorstwa

w celu podjęcia decyzji.

 1. Zapewnienie outsourcingu dla środowiska IT klienta

Tego rodzaju usługa, realizowana w uzasadnionych ekonomicznie i organizacyjnie obszarach działalności, jest poprzedzona analizą i przygotowaniem samej organizacji do korzystania z usług outsourcingowych.

 1. Usługi analityczne zgromadzonych danych

Posiadanie przez klienta własnych zasobów integracyjnych ułatwia stosowanie i przyspiesza realizację wielowymiarowych analityk wspieranych przez strukturę kostek OLAP. Wykorzystanie tego narzędzia daje wiedzę pozwalającą na lepsze wykorzystanie własnych możliwości przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie jego funkcjonowania, co jest szczególnie ważne tam gdzie metoda zaciskania pasa doprowadziła do stanu, gdzie pas jest już napięty niebezpiecznie.

 1. Usługi analizy funkcjonujących u klienta przepływów informacji i przedstawienie rozwiązań i narzędzi organizacyjno-informatycznych budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa

Nie zawsze klient posiada zasoby danych, które pozwalają na szybkie wyciąganie wniosków. Często konieczne jest, w celu usprawnienia działania przedsiębiorstwa, zastosowania metody budowania od podstaw. Konieczna jest wówczas analiza przepływów informacji i dobranie narzędzi informatycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości klienta.

 1. Usługi wdrożenia rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta

Po dobraniu narzędzi informatycznych koniczne jest sprawne przeprowadzenie procesu wdrożenia z uwzględnieniem potrzeb integracyjnych, tak aby dane istotne w skali całego przedsiębiorstwa trafiły do jego własnej struktury wymiany danych.

 1. Usługi zarządzania projektem

Wdrażanie narzędzi informatycznych to nie tylko prace czysto informatyczne, często klient potrzebuje wsparcia w zakresie usług związanych prowadzeniem projektu jako całości

 • związane zarówno ze zmianami organizacyjnymi
 • zapewniające bezpieczeństwo utrzymywania i przepływów informacji oraz ciągłość funkcjonowania organizacji
 • zakończone analizą efektów wprowadzonych zmian

Jednym z efektów tych usług może być przygotowanie i nadzorowanie nowych procedur w przedsiębiorstwie oraz dokumentacja służąca zdobyciu źródeł finansowania projektu.

Additional information